ادبيات برآمده از دگرباشان جنسی

28 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از تصوير دوريان گری اسكار وايلد و همجنسگرايی در عصر ويكتوريا تا جوايز ادبی دگرباشان جنسی در آمريكای امروز.