ادعای مجلس ایران بر ادامه وابستگی بودجه به نفت

25 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این که وابستگی بودجه امسال به نفت کاهش نیافته است، می گویند سهمی نیز برای تولید در لایحه بودجه 92 دیده نمی شود. گزارش از وفا آذربهاری.