اعضای جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل

22 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهارده عضو جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شدند. عضویت کشورهای چین ، کوبا، ویتنام ، روسیه و عربستان سعودی که از طرف نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان به نقض حقوق بشر متهم هستند با واکنشهایی همراه بوده است. کشورهای انتخاب شده به مدت 3 سال عضو این شورا خواهند بود. گزارش از کوروش صحتی.