ادای احترام به ناکامورا، پزشک ژاپنی که خود را وقف خدمت به افغانستان کرده بود و در یک حمله مسلحانه کشته شد

14 آذر 1398