اداره هوانوردی آمریکا: تا مشکلات بوئینگ ۷۳۷ مکس۸ رفع نشود اجازه پرواز نخواهد داشت

29 اردیبهشت 1398