ادامه تجمعات اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین

01 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعی از مالباختگان موسسه مالی اعتباری موسسه کاسپین، امروز دوشنبه بار دیگر در خصوص عدم رسیدگی به وضعیت سپرده‌هایشان با تجمع در مقابل دفتر مرکزی این موسسه در تهران با سر دادن شعارهایی، اعتراض خود را بیان کردند.