ادامه روند کاهشی تولید در ایران

08 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به گزارش ها، ظرفیت تولید در سه صنعت بزرگ ایران کاهش یافته است. هم چنین بیکاری در 13 استان افزایش یافته و نرخ رسمی بیکاری در 24 استان دورقمی است. گزارش از وفا آذربهاری.