ادامه روند گرانی با آلودگی مواد غدایی همراه شد

16 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روند افزایش قیمت مواد غذائی درایران همچنان ادامه دارد. در کنار موج تازه گرانی، فعالان بازار در مورد آلودگی و تقلبی بودن برخی از مواد غدایی هشدار دادند. گزارش از وفا آذربهاری.