ادامه رکود در بخش مسکن و افزایش تعداد پرونده های مربوط به قاچاق کالا

29 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با کاهش سود بانکی در ایران، بهای اجاره خانه ها افزایش یافته است. بسیاری از مالک ها در شرایطی که سود بانکی کاهش یافته، ترجیح می دهند بجای گرفتن پول پیش، مبلغ اجاره را بیشتر کنند. اجاره نشین ها بیش از هر کس دیگر از این وضعیت ناراضی اند.