ادامه رکود، ابهام در پرداخت یارانه ها و کارت اعتباری پارسیان

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دولت روحانی اگر چه از ابتدای روی کارآمدن با دو مساله تورم و رکود در اقتصاد ایران مواجه بوده، اما توانسته از میزان تورم به میزان قابل ملاحظه ای کم کند. ولی اینکه برنامه های دولت تا چه اندازه توانسته به خروج اقتصاد ایران از رکود کمک کند.