ادامه رکود، ابهام در پرداخت یارانه ها و کارت اعتباری پارسیان

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت روحانی اگر چه از ابتدای روی کارآمدن با دو مساله تورم و رکود در اقتصاد ایران مواجه بوده، اما توانسته از میزان تورم به میزان قابل ملاحظه ای کم کند. ولی اینکه برنامه های دولت تا چه اندازه توانسته به خروج اقتصاد ایران از رکود کمک کند.