ادامه گرانی ها با دلار ۲۳۰۰ تومانی

18 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش روزانه قیمت ها در ایران ، موج تازه ای از انتقادات را در زمینه سیاست های اقتصادی دولت به همراه داشته است. در حالی که بانک مرکزی علت اصلی تورم را رشد نقدینگی می داند ، مجلس می گوید بی برنامگی دولت عامل افزایش قیمتها است . گزارش از وفا آذربهاری