ادامه آتش سوزی ها در کالیفرنیا

19 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمار تلفات آتش سوزی های شديد جنوب ايالت کاليفرنيا بر اساس آخرين گزارش ها، ۹ نفر است اما شمار مجروحان هنوز مشخص نيست و دهها نفر نیز ناپديد هستند.