ادامه آتش سوزی در کالیفرنیا

22 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که شمار تلفات آتش سوزی در کالیفرنیا به ۴۲ نفر رسیده مقامهای آن ایالت همچنان بدنبالِ بیش از دویست تن از مفقود شدگانند.