ادامه اعتراضات مالباختگان موسسات مالی

06 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آیا وعده‌های مسئولان برای حل مشکل مالباختگان، تاکنون محقق شده است؟ اگر از مالباختگان موسسات مالی و اعتباری هستید، از روند حل مشکل و تحقق وعده‌ها بگویید.