ادامه اعتراضات کشاورزان ورزنه اصفهان

11 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشاورزان ورزنه در ورودی شهر تجمعاتی را برپا کرده‌اند و مطالبه اصلی آنها بازگرداندن حق‌آبه‌ها است. روزبه بوالهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد