ادامه اعتراضات کارگری

02 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر کارگر هستید از وضعیت کاری و شرایط خود بگویید. آیا در اعتراضات کارگری شرکت داشته‌اید؟ آیا حق اعتراض و اعتصاب برای شما به رسمیت شناخته می‌شود؟