ادامه اعتراضات در اوکراین

27 آذر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتراضات در اوکراین وارد چهارمين هفته شده است. در حالی که نخست وزیر اوکراین قرارد کمک مالی اخیر روسیه به اوکراین را قرادادی تاریخی خوانده است، معترضان در اوکراین همچنان خواهان استعفای رییس جمهور این کشور هستند. گزارش از کوروش صحتی.