اعدام محمد ثلاث؛ نقض حقوق دراویش زندانی

28 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل اعدام شتابزده محمد ثلاث چه بود؟ در مقابل نقض فاحش حقوق دراویش زندانی چه می‌توان کرد؟