اعدام 23 نفر در ايران

19 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنج نفر از اين گروه اتباع افغانی هستند. پيش بينی شده بود که اين عده روز هجدهم شهريور اعدام می شوند.