پزشکان آمریکایی برای کاهش دردهای شدید روی به تب سوزنی آوردند

08 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پزشکان آمریکا، در پی هشدار مکرر مقام های بهداشتی و افزایش میزان اعتیاد و مرگ ناشی از مسکن های مخدر، برای کنترل دردهای شدید، به طب سوزنی رو آورده اند. اعتیاد به مسکن های مخدر، یک بحران بهداشتی جهانی است و تنها در آمریکا، بیش از ۲ میلیون نفر با آن دست به گریبان هستند.