دولت: سرنخ های جدیدی از اسیدپاشی یافته ایم؛ سکوت قوه قضاییه

29 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با سکوت مقام های قضایی درباره پیگیری متهمان احتمالی اسیدپاشی ها در اصفهان، مقام های دولت از وجود سرنخ های جدیدی خبر داده اند. در همین رابطه، استاندار اصفهان تایید کرده که «انگیزه عقیدتی» از دلایل ضعیف اسیدپاشی ها بوده است. آرش سیگارچی گزارش می دهد