اظهار نظر مقامهای حکومتی ایران در باره اسید پاشی ها

01 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسیدپاشی به زنان و دختران جوان اصفهانی با واکنشهای مختلفی روبرو شده است . در حالی که افکار عمومی در ایران از این حملات ابراز نگرانی کرده و روز گذشته تهران و اصفهان شاهد برگزاری دو تجمع اعتراضی در این زمینه بود مقامات قضایی و پلیس اظهارات ضد و نقیضی در مورد این حملات بیان کرده اند .