دستاورد | برنامه جدید مکس امینی از ایرانیان موفق در آمریکا

25 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


«دستاورد» برنامه جدید «مکس امینی» از «ایرانیان موفق در آمریکا» هر سه شنبه ساعت ۹:۳۰ شب به وقت ایران، یک بعد از ظهر به وقت واشنگتن پخش می‌شود: