برنامه جدید مکس امینی از ایرانیان موفق در آمریکا - این هفته «شار پوردانش»

21 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


این هفته «شار پوردانش» بازیکن ایرانی‌تبار و بازنشسته فوتبال آمریکایی.
هر سه شنبه ساعت ۹:۳۰ شب به وقت ایران، یک بعد از ظهر به وقت واشنگتن