روایت تراژیک سفیر فرهنگی بین ایالات متحده و کوبا

19 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وقتی «جسی کالزادو اسپوندا» خیلی اتفاقی تبدیل به یک پناهنده شد، هفت سالش بود. و این شروع راه دردناک و پر پیچ و خم زندگی سخت او از جمله بی خانمانی و تصادف ماشین بود. با این حال او هرگز امیدش را از دست نداد و اکنون جسی سفیر فرهنگی بین ایالات متحده و کوباست.