ابوخطاله اعلام بیگناهی کرد

08 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

احمد ابوخطاله، یکی از مظنونان حمله به کنسولگری ایالات متحده در بنغازی، در دادگاهی در واشنگتن حاضر شد. او در جلسه مقدماتی دادگاه اعلام بیگناهی کرد. گزارش از نازی پویا.