ابوخطاله اعلام بیگناهی کرد

08 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد ابوخطاله، یکی از مظنونان حمله به کنسولگری ایالات متحده در بنغازی، در دادگاهی در واشنگتن حاضر شد. او در جلسه مقدماتی دادگاه اعلام بیگناهی کرد. گزارش از نازی پویا.