ابراز نگرانی سپاه درباره موج اعتراضات از شهرستانها

26 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از مقام های ارشد سپاه پاسداران هشدار داد که موج جدید ناآرامی ها در ایران از شهرستانها شروع می شود. ناصر شعبانی گفته است مسایل معیشتی و اقتصادی در زمان انتخابات به این نارضایتی ها دامن می زند اما وی تاکید کرد که سپاه پاسداران تجربه برخورد با این ناآرامی ها را دارد. گزارش از آرش سیگارچی.