ابراز نگرانی سفیر آمریکا در اسرائیل نسبت به اقدام یکجانبه در الحاق شهرک‌های کرانه باختری

20 بهمن 1398