ابراز خوشبینی پرزیدنت ترامپ نسبت به توافق کنگره برای کمک به کسب‌و‌کارهای زیان‌دیده از کرونا

03 فروردین 1399