گزارش فیلم «درباره الکس»: جوانی از دست رفته

03 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خودکشی ناکام جوان تحصیلکرده و مرفه «الکس» با بازی جیسن ریتر Jason Ritter، سبب ساز گردهمائی دوستان دانشگاهی است که سالهاست به خاطر درگیری در کار و زندگی، از هم جدا افتاده اند، فرصتی است برای یادآوری ها، بازگشت حس های فروخورده عشق و خشم و حسادت و دوستی و حتی شهوت، و نگاهی موشکاف به زندگی امروزی.