گردهمایی مخالفان سقط جنین در واشنگتن

08 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنها یک هفته پس از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، اختلاف نظر درباره قانون سقط جنین در مرکز توجه قرار گرفته و موافقان و مخالفان با فاصله شش روز، دو تظاهرات عمده در واشنگتن برگزار کردند.