ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 92 با وجود ادامه انتقادات کارگران

28 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخشنامه دستمزد کارگران ایران برای سال آینده امروز از سوی وزارت کار ابلاغ شد. مزد کارگران افزایش یافته است اما 7 درصد از تورم رسمی پایین تر است. کارگران می گویند دستمزد سال 92 فقر را افزایش می دهد و بر شمار کودکان کار می افزاید. گزارش از وفا آذربهاری.