عابدینی و حکمتی: ایرانی آمریکاییان در حبس در ایران

19 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نغمه پناهی، همسر سعید عابدینی، در پاسخ به پرسش های سیامک دهقانپور، مجری برنامه افق از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، پيرامون وضعيت همسر زندانی اش توضيحاتی داد.