عبدالستار دوشوکی: تسلیم شدن ۱۰۰ شورشی تاثیر چندانی در خشونت در بلوچستان پاکستان ندارد

25 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان از لندن، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا در همین زمینه گفت با توجه به این که بین دو تا پنج هزار نفر در بلوچستان در حال مبارزه مسلحانه با دولت هستند، تسلیم شدن ۱۰۰ نفر از اهمیت استراتژیک چندانی برخوردار نیست.