دفاع از جمهوریت

06 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عباس ولی – تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه بوغازچی – استانبول: مردمی که علیه کودتا به خیابان آمدند نه فقط حامیان اردوغان بلکه همه مدافعان جمهوریت بودند. کودتا هم ناشی از یک فرقه درون ارتش بود و نه همه آن.