نگاهی به سوابق همکار قدیمی: عباس ملایری، گوینده‌ای از صدای آمریکای ۱۳۲۸ خورشیدی

18 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

عباس ملایری، یکی از مجریان نخستین بخش فارسی صدای آمریکا که در پایه گذاری شصت و هشت سال پیش این بخش نیز نقش فعالی داشت، در ۹۷ سالگی در شهر بتزدا در حومه واشنگتن در گذشت.