عباس قره آغاجی، استاد روابط بین الملل دانشگاه گیرسون ترکیه

19 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.