ابعاد پولشویی در ایران

05 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پولشویی در ایران با اجرایی شدن تحریمهای بین المللی علیه این کشور، ابعاد گسترده تری پیدا کرده و بنا به برخی گزارشها جمهوری اسلامی ایران سعی دارد تاثیرات منفی تحریم ها را از طریق پولشویی سایبری کاهش دهد.