۹ آوريل: برنامه هسته ای ایران

20 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» امروز «برنامه هسته ای ایران: دستاورد و مذاکره» درباره تاخیر در راه اندازی رآکتور بوشهر، ذخایر اورانیوم ایران، زلزله نزدیک بوشهر، عدم آمادگی برای تخلیه شهرهای نزدیک به رآکتور بوشهر، شیوه مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک، حرف های اخیر یوکیا آمانو. با مایکل من، محمد سهیمی و علی واعظ. افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.