28 نفر در انفجار بانکوک (تايلند) مجروح شدند

30 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

منابع بیمارستانی در تایلند می گویند، حداقل 28 نفر بر اثر انفجار دو بمب در پایتخت ان کشور زخمی شدند، که جراحت 7 نفر از آنها شدید است. منابع دیگری در بانکوک تعداد مجروحان را حداقل 35 نفر اعلام کرده اند. روز یکشنبه دو بمب، تقریبا همزمان و در نزدیک محل تجمع تظاهرکنندگان ضد دولتی تایلند منفجر شد. در همین حال، بسیاری از مخالفان تایلندی در مراسم بزرگداشت یکی از قربانيان اعتراض شرکت کردند. گزارش از یگانه ارسباران.