«ما از این هستی ده روزه به تنگ آمده ایم»

16 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعضی آدمها در مقطعی از زندگی به این نتیجه می رسند که جان خود را بگيرند. اما وبسایتی هست که به این جور آدمها میگويد: تا شقایق هست، زندگی باید کرد. در آمریکا و چند کشور دیگر، سازمان‌هایی‌ هستند که برای کمک به افرادی که با بحران‌های گوناگونِ زندگی دست اپنجه نرم میکنند، و این بحران به جایی‌ رسیده که فکر خودکشی‌ را در آنها به وجود آورده، کمک میکنند. شماره تلفن‌هایی‌ برای تماس هست که در هر ساعت از روز، کسی‌ هست که پای صحبت این افراد بشیند و امید را به قلبشان بازگرداند. «کرایسیس» یکی‌ از این سازمان هاست. گزارش از تانیا دربند.