«از مادرم می خواهند که بجای پدرم توبه کند»

26 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به گفته مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر که به 13 سال زندان محکوم شده است، ازمعصومه دهقان همسر آقای سلطانی خواسته شده تا بجای او ندامت نامه نوشته و بر علیه او اعتراف کند. در سالهای اخیر تعدادی از حقوقدانان و وکلای دادگستری که دفاع از متهمان سیاسی را برعهده داشته اند، زندانی شده و با احکام سنگین زندان روبرو شده اند. گزارش از کوروش صحتی.