« مافیا در وزارت صنعت ایران »

05 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه روند تعطیلی بنگاه های صنعتی در ایران ؛ یک نماینده مجلس شورای اسلامی از نفوذ مافیا در وزارت صنعت خبر داد ؛ هم زمان رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار آن شدکه مسئولان به دنبال حفط اشتغال موجود باشند. گزارش از وفا آذربهاری