«قوای قضاییه و مجریه هر دوعامل سرکوب مردم اند»

11 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

7 زندانی زندان اوین زندانی سیاسی زندان اوین تهران با انتشار بیانیه ای نوشته اند که قوه قضاییه وقوه مجریه هر دو در سرکوب شهروندان ایرانی و زیر پا گذاشتن حقوق ملت نقش دارند. محمود احمدی نژاد چندی پیش در خواست بازدید از زندان اوین برای آگاه شدن از وضعیت آن و صیانت از حقوق اساسی ملت مندرج در قانون اساسی را مطرح کرده بود که با مخافت دستگاه قضایی روبرو شد. گزارش از کوروش صحتی.