« اخراج کارگران در ایران شدت می گیرد»

09 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک نمانیده مجلس شورای اسلامی می گوید: برنامه ای استراتژیک برای صنایع تنظیم نشده است.این در حالی است،که بر اساس پیش بینی یکی از فعالان کارگری، اخراج نیروی کار در ماه های پایانی سال شدت می گیرد. گزارش از وفا آذربهاری