«مرگ صنایع ایران نزدیک است»

14 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گذشت چهارماه از وعده دولت درزمینه ارائه تسهیلات به صنایع ایران، آنها همچنان درانتظارعملی شدن قول دولت اند. این درحالی است که از مدتها پیش از«فروپاشی» صنایع داخلی ایران سخن به میان آمده است. گزارش از وفا آذربهاری.