«احتمال تعطیلی شرکت های خودروسازی ایران»

20 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حاليکه قیمت گذاری خودروهای داخلی درایران به صورت موضوعی حل نشده است، اکنون بصورت کشمکشی تازه میان مجلس و دولت درآمده و به پایان فروردین ماه موکول شده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از روند کارگفت ادامه این نحوه قیمت گذاری احتمال تعطیلی کارخانه های خودروسازی را افزایش خواهد داد. گزارش از وفا آذربهاری.