«جنگ علیه فقر»

15 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنجاه سال پس از آنکه لیندن جانسون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، «جنگ علیه فقر» را اعلام کرد، کارشناسان پیروزیها و موفقیت های بدست آمده از این مبارزه را مورد بحث قرار داده اند.کنت کلاین، خبر نگار صدای آمریکا، که این گزارش را تهیه کرده میگوید، برنامه جنگ علیه فقر برنامه ها رفاهی متعددی ایجاد کرد، که برخی از آنها بسیار موفقیت آمیز بوده است.