«پناهم بده»

04 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«پناهم بده» فیلمی تفرقه برانگیزی است در باره سقط جنین، که از موضع کلیسای کاتولیک ساخته شده و از این نظر، برخی از منتقدها آن را ضد فیلومینا توصیف کرده اند، فیلم تحسین شده ای که خانم جودی دنچ برای بازی در آن نامزد جایزه اسکار شده. در پناهم بده، دختری که از دست مادر معتادش فرار کرده و به خیابانگردی روی کرده، و نمی خواهد به اصرار پدر ثروتمندش که او را به سقط جنین فرا می خواند، تن دهد، در دامان یک آسایشگاه برای مادران نوجوان، به آرامش و رستگاری دست پیدا می کند.