۱۸ تیر سال ۱۳۷۸

19 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا نقش آفرینی و فعالیت سیاسی دانشجویان تحمل نشد و ۱۸ سال پس از واقعه ۱۸ تیر جنبش دانشجویی ایران در چه وضعیتی به سر می‌برد؟